KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 02/10/2023 – 06/10/2023

Đăng lúc: 00:00:00 21/10/2023 (GMT+7)

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TỪ NGÀY 02/10/2023 – 06/10/2023

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-231002-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0373827553

 UBND xã Hoằng Tiến

02/10/2023

03/10/2023

02/10/2023

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-231002-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THỊ PHƯỢNG

Kim Tân 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0373827553

 UBND Xã Hoằng Tiến

02/10/2023

03/10/2023

02/10/2023

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-231002-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LƯỜNG HỮU HẠNH

tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0896111379

 UBND Xã Hoằng Tiến

02/10/2023

03/10/2023

02/10/2023

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-231002-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRƯƠNG TRỌNG THÀNH

Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0788659999

 UBND Xã Hoằng Tiến

02/10/2023

03/10/2023

02/10/2023

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-231002-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRƯƠNG XUÂN CHUNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0978602615

 UBND xã Hoằng Tiến

02/10/2023

03/10/2023

02/10/2023

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-231002-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG XUÂN CHUNG

tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0978602615

 UBND Xã Hoằng Tiến

02/10/2023

03/10/2023

02/10/2023

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-231003-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Xuân Bắc

thôn Kim sơn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0979332012

 UBND Xã Hoằng Tiến

03/10/2023

04/10/2023

03/10/2023

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-231003-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ LUYỆN

Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0985822126

 UBND Xã Hoằng Tiến

03/10/2023

04/10/2023

03/10/2023

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-231003-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ BÌNH

Thôn Tiền Thôn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 036263794

 UBND Xã Hoằng Tiến

03/10/2023

04/10/2023

03/10/2023

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-231003-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

VŨ ĐỨC ANH

Thôn Đông Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0967237180

 UBND Xã Hoằng Tiến

03/10/2023

04/10/2023

03/10/2023

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-231003-1004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ BÌNH

Thôn Tiền Thôn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 036263794

 UBND Xã Hoằng Tiến

03/10/2023

06/10/2023

03/10/2023

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-231003-1006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Lê Thị Nhung

Thôn Phong Lan, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0971914633

 UBND Xã Hoằng Tiến

03/10/2023

04/10/2023

04/10/2023

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-231003-1007

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ ÚT

Thôn Tiền Thôn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0383377130

 UBND Xã Hoằng Tiến

03/10/2023

04/10/2023

03/10/2023

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-231004-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

TRƯƠNG THỊ BÂN

Thôn Đông Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0357785406

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/10/2023

09/10/2023

04/10/2023

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-231004-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRƯƠNG THỊ BÂN

Thôn Đông Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0357785406

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/10/2023

05/10/2023

04/10/2023

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-231004-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HỢP

Thôn Kim Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0949684386

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/10/2023

05/10/2023

04/10/2023

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-231004-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ LUYỆN

Thôn Kim Tân 1. xã Hoằng Tiến, 0985822126

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/10/2023

05/10/2023

04/10/2023

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-231004-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Văn hiếu

Thôn phong lan, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0971542180

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/10/2023

05/10/2023

04/10/2023

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-231004-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN HIẾU

Thôn Phong Lan, xã Hoằng Tiến, 0971542180

 UBND xã Hoằng Tiến

04/10/2023

05/10/2023

04/10/2023

Trực tiếp

 

20

000.43.26.H56-231004-1006

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

NGUYỄN VĂN NGỌC

Thôn Kim Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0971914633

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/10/2023

05/10/2023

04/10/2023

Trực tiếp

 

21

000.43.26.H56-231004-1009

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0916385681

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/10/2023

05/10/2023

04/10/2023

Trực tiếp

 

22

000.43.26.H56-231004-1011

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ BÁ ĐẠO

PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0968553993

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/10/2023

05/10/2023

04/10/2023

Trực tiếp

 

23

000.43.26.H56-231005-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HẮC THỊ TRANG

UBND xã Hoằng Tiến, 0862756628

 UBND xã Hoằng Tiến

05/10/2023

06/10/2023

05/10/2023

Trực tiếp

 

24

000.43.26.H56-231005-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ OANH

UBND xã Hoằng Tiến, 0862756628

 UBND xã Hoằng Tiến

05/10/2023

06/10/2023

05/10/2023

Trực tiếp

 

25

000.43.26.H56-231005-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN BÌNH

Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0896014154

 UBND Xã Hoằng Tiến

05/10/2023

06/10/2023

05/10/2023

Trực tiếp

 

26

000.43.26.H56-231005-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ OANH

tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0862756628

 UBND Xã Hoằng Tiến

05/10/2023

06/10/2023

05/10/2023

Trực tiếp

 

27

000.43.26.H56-231005-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ LÝ

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0981597453

 UBND Xã Hoằng Tiến

05/10/2023

06/10/2023

05/10/2023

Trực tiếp

 

28

000.43.26.H56-231005-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN HỮU LƯƠNG

tiền Thôn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0964809278

 UBND Xã Hoằng Tiến

05/10/2023

06/10/2023

05/10/2023

Trực tiếp

 

29

000.43.26.H56-231005-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HẮC THỊ TRANG

PHONG LAN, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0985534694

 UBND Xã Hoằng Tiến

05/10/2023

06/10/2023

05/10/2023

Trực tiếp

 

30

000.43.26.H56-231005-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ LỢI

UBND xã Hoằng Tiến, 0975432034

 UBND xã Hoằng Tiến

05/10/2023

06/10/2023

05/10/2023

Trực tiếp

 

31

000.43.26.H56-231005-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN  THỊ LỢI

Kim Tân 1, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0975432034

 UBND Xã Hoằng Tiến

05/10/2023

06/10/2023

05/10/2023

Trực tiếp

 

32

000.43.26.H56-231005-1007

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nguyễn văn chiến

Thôn kim Tân 1 số nhà 84, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0975746585

 UBND Xã Hoằng Tiến

05/10/2023

10/10/2023

06/10/2023

Trực tiếp

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064