KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 04/03/2024 – 08/03/2024

Đăng lúc: 00:00:00 05/06/2024 (GMT+7)

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 04/03/2024 – 08/03/2024

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-240304-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

trương xuân lĩnh

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 03826381875

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/03/2024

05/03/2024

05/03/2024

Qua bưu điện

 

2

000.43.26.H56-240304-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nguyễn Thị Nhả

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Vg

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/03/2024

07/03/2024

05/03/2024

Qua bưu điện

 

3

000.43.26.H56-240304-1004

Thủ tục đăng ký kết hôn

Nguyễn Văn Hải

THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/03/2024

05/03/2024

05/03/2024

Qua bưu điện

 

4

000.43.26.H56-240304-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyễn Văn Hải

THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/03/2024

05/03/2024

05/03/2024

Qua bưu điện

 

5

000.43.26.H56-240304-1003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Lê Văn Ba

Thôn đông thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0977500089

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/03/2024

07/03/2024

05/03/2024

Qua bưu điện

 

6

000.43.26.H56-240304-1006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyễn Văn Tường

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/03/2024

05/03/2024

05/03/2024

Qua bưu điện

 

7

000.43.26.H56-240306-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN DUY LONG

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0346696058

 UBND Xã Hoằng Tiến

06/03/2024

07/03/2024

07/03/2024

Qua bưu điện

 

8

000.43.26.H56-240306-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ DUY THỊNH

tHÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0972394012

 UBND Xã Hoằng Tiến

06/03/2024

07/03/2024

07/03/2024

Qua bưu điện

 

9

000.43.26.H56-240306-1003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

lê duy tiến

Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0815840140

 UBND Xã Hoằng Tiến

06/03/2024

11/03/2024

07/03/2024

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-240307-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ CHINH

Thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa,, Tỉnh Thanh Hóa, 0329912573

 UBND xã Hoằng Tiến

07/03/2024

08/03/2024

07/03/2024

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-240307-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị chinh

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0329912573

 UBND Xã Hoằng Tiến

07/03/2024

08/03/2024

07/03/2024

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-240307-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ QUẾ

Thôn Kim Tân 2, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa,, Tỉnh Thanh Hóa, 0364862448

 UBND xã Hoằng Tiến

07/03/2024

08/03/2024

07/03/2024

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-240307-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê thị quế

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0364862448

 UBND Xã Hoằng Tiến

07/03/2024

08/03/2024

07/03/2024

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-240307-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

trần hữu tuấn

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0965950164

 UBND Xã Hoằng Tiến

07/03/2024

08/03/2024

07/03/2024

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-240307-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VIẾT THU

Thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa,, Tỉnh Thanh Hóa, 0343453913

 UBND xã Hoằng Tiến

07/03/2024

08/03/2024

07/03/2024

Trực tiếp

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064