KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 25/3/2024 – 29/3/2024

Đăng lúc: 00:00:00 29/03/2024 (GMT+7)

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TỪ NGÀY 25/3/2024 – 29/3/2024

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-240322-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

nguyễn thị hiền

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0389347438

 UBND Xã Hoằng Tiến

25/03/2024

26/03/2024

26/03/2024

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-240325-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm như quỳnh

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0963969205

 UBND Xã Hoằng Tiến

25/03/2024

26/03/2024

26/03/2024

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-240325-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

PHONG LAN-Xã Hoằng Tiến-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0966077881

 UBND Xã Hoằng Tiến

25/03/2024

26/03/2024

26/03/2024

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-240325-1003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trương Thị Ngọc

THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0966287058

 UBND Xã Hoằng Tiến

25/03/2024

28/03/2024

25/03/2024

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-240325-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyễn Thị Linh

THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

25/03/2024

26/03/2024

25/03/2024

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-240325-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

trần viết ngà

THÔN kim tân 2, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

25/03/2024

26/03/2024

26/03/2024

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-240326-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

trần hữu doanh

THÔN tiền thôn, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

26/03/2024

29/03/2024

27/03/2024

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-240326-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn văn quy

Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0377360918

 UBND Xã Hoằng Tiến

26/03/2024

27/03/2024

27/03/2024

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-240327-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trương Xuân Đạt

TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/03/2024

28/03/2024

27/03/2024

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-240327-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

trương thị chinh

Đông Thành , Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0349738279

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/03/2024

28/03/2024

27/03/2024

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-240327-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ DUNG

Thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa,, Tỉnh Thanh Hóa, 0971212074

 UBND xã Hoằng Tiến

27/03/2024

28/03/2024

27/03/2024

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-240327-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ OANH

Thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, 0862756628

 UBND xã Hoằng Tiến

27/03/2024

28/03/2024

27/03/2024

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-240327-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Dung

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/03/2024

28/03/2024

27/03/2024

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-240327-1004

Thủ tục đăng ký kết hôn

Trần Hữu Đoàn

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0374173492

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/03/2024

28/03/2024

27/03/2024

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-240327-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Oanh

Thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0862756628

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/03/2024

28/03/2024

27/03/2024

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-240327-1007

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trần Hữu Đoàn

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0374173492

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/03/2024

01/04/2024

28/03/2024

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-240327-1008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê thị thúy

THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0986581034

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/03/2024

28/03/2024

28/03/2024

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-240327-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trần Hữu Đoàn

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/03/2024

29/03/2024

28/03/2024

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-240328-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

nguyễn viết thu

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/03/2024

29/03/2024

28/03/2024

Trực tiếp

 

20

000.43.26.H56-240328-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ ĐỨC HẢI

Thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa,, Tỉnh Thanh Hóa, 0969936204

 UBND xã Hoằng Tiến

28/03/2024

29/03/2024

28/03/2024

Trực tiếp

 

21

000.43.26.H56-240328-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HÒA

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0962072097

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/03/2024

29/03/2024

28/03/2024

Trực tiếp

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064