Hỏi đáp pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

Các loại bản sao công chứng, chứng thực có giá trị không thời hạn

Hỏi đáp pháp luật

Các loại bản sao công chứng, chứng thực có giá trị không thời hạn

Đăng lúc 1 năm trước · 289 news.view

Chính thức tăng giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019

Chính thức tăng giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019

Đăng lúc 1 năm trước · 298 news.view

Đã có Văn bản hợp nhất quy định về thẻ Căn cước công dân

Bộ Công An vừa ban hành Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA các Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

Đăng lúc 1 năm trước · 329 news.view

Những loại hợp đồng về nhà, đất không bắt buộc công chứng, chứng thực

Những loại hợp đồng về nhà, đất không bắt buộc công chứng, chứng thực

Đăng lúc 10 tháng trước · 229 news.view

Luật Đất Đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc 2 năm trước · 574 news.view

LUẬT Hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Đăng lúc 2 năm trước · 480 news.view

Tình hình kinh tế xã hội