KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 08/04/2024 – 12/04/2024

Đăng lúc: 00:00:00 05/06/2024 (GMT+7)

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TỪ NGÀY 08/04/2024 – 12/04/2024

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-240408-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN VĂN CHẤT

Kim tân 2,  hoằng tiến, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0383963192

 UBND Xã Hoằng Tiến

08/04/2024

09/04/2024

08/04/2024

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-240408-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRẦN TRỌNG CHUNG

THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

08/04/2024

09/04/2024

09/04/2024

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-240409-1001

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Sen

Thôn Kim Tân 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0387601483

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/04/2024

10/04/2024

09/04/2024

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-240409-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ HIỀN

Đông Thành , Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0969254151

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/04/2024

10/04/2024

09/04/2024

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-240409-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Lê Văn Hưng

THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0978145357

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/04/2024

10/04/2024

09/04/2024

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-240409-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Xuân

Thôn Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0383853576

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/04/2024

10/04/2024

10/04/2024

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-240409-1005

Thủ tục đăng ký kết hôn

Trương Xuân Bình

THÔN KIM TÂN 2,, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0857729114

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/04/2024

10/04/2024

10/04/2024

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-240409-1006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trương Xuân Bình

THÔN KIM TÂN 2,, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0857729114

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/04/2024

10/04/2024

10/04/2024

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-240410-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

BÙI THỊ BẰNG

Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0836991993

 UBND Xã Hoằng Tiến

10/04/2024

11/04/2024

10/04/2024

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-240410-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Lê Bá Hùng

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

10/04/2024

11/04/2024

11/04/2024

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-240410-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

trần thị nguyệt

Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0968716848

 UBND Xã Hoằng Tiến

10/04/2024

11/04/2024

11/04/2024

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-240410-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

trương quốc nghiêm

Tiền Thôn-Xã Hoằng Tiến-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0976312789

 UBND Xã Hoằng Tiến

10/04/2024

11/04/2024

11/04/2024

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-240410-1004

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Lê Bá Hùng

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

10/04/2024

15/04/2024

11/04/2024

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-240411-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

lê thị huệ

TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/04/2024

12/04/2024

11/04/2024

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-240411-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê văn tư

PHONG LAN-Xã Hoằng Tiến-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0354022839

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/04/2024

12/04/2024

11/04/2024

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-240411-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ BÁ HOÀNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0968486383

 UBND xã Hoằng Tiến

11/04/2024

12/04/2024

11/04/2024

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-240411-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

lê văn tư

PHONG LAN-Xã Hoằng Tiến-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hoá,  0354028239

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/04/2024

12/04/2024

11/04/2024

Trực tiếp

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064