Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
154/BC-UBND14/11/2023Theo dõi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của HĐND – UBND xã năm 2023
147/BC-UBND09/11/2023Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và năm 2023
203/QĐ-UBND24/10/2023Kiện toàn tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phối hợp xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh vượt cấp
138/BC-UBND24/10/2023Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý cho nhân dân khi có nhu cầu năm 2023
Số: 35/UBND-VP03/10/2023V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu, duy trì xã NTM nâng cao năm 2023 của xã Hoằng Tiến.
57/KH-UBND20/9/2023Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Tiến - Mô hình Câu lạc bộ Gia đình “ 5 không 3 sạch” mở hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật
91/BC-UBND15/9/2023Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Tiến quý III năm 2023
90/NQ-HĐND11/08/2023Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND xã Hoằng Tiến Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
88/NQ-HĐND11/07/2023Về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Quãng trường Hoằng Tiến
87/NQ-HĐND11/07/2023Về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Ki ốt bán hàng khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa
86/NQ-HĐND11/07/2023Về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời tại công sở xã Hoằng Tiến
81/NQ-HĐND11/07/2023Về tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Số: 87 /NQ-HĐND11/07/2023V phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Ki ốt bán hàng khu du lịch biển ải Tiến, huyện oằng óa
56/BC-UBND04/07/2023Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
43/BC-UBND15/06/2023Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Tiến quý II năm 2023
40/BC-UBND13/06/2023Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023
38/BC-UBND05/06/2023Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm.Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
05/PA-UBND09/05/2023PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN NĂM 2023
35/KH-UBND04/05/2023Tổ chức ra quân nạo, vét kênh mương đáp ứng yêu cầu phòng, chống lụt, bão năm 2023
216/BC-UBND15/03/2023Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Tiến quý I năm 2023
27/KH-UBND14/03/2023Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đàn chó đợt 1 năm 2023
20/KH-UBND24/02/2023Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
18/KH-UBND07/02/2023Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Hoằng Tiến năm 2023
16/KH-UBND06/02/2023Triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
13/QĐ-UBND01/02/2023Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023
12/KH-UBND19/01/2023Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2023
11/KH-UBND19/01/2023Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Số:10/KH-UBND18/01/2023Triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
07/KH-UBND10/01/2023Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
06/QĐ-UBND10/01/2023Quyết định ban hành quy chế quản lý tài sản năm 2023
1/3
123
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064