KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 18/03/2024 – 21/03/2024

Đăng lúc: 00:00:00 22/03/2024 (GMT+7)

  KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TỪ NGÀY 18/03/2024 – 21/03/2024

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-240318-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ MAI

Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0969254151

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/03/2024

19/03/2024

18/03/2024

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-240318-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

nguyễn văn nhất

THÔN Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/03/2024

19/03/2024

18/03/2024

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-240318-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ QUANG LINH

Thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa,, Tỉnh Thanh Hóa, 0394560707

 UBND xã Hoằng Tiến

18/03/2024

19/03/2024

18/03/2024

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-240318-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

PHẠM THỊ HUỆ

Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0396204978

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-240319-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ VÂN

Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0367069635

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/03/2024

20/03/2024

20/03/2024

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-240319-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

lê bá mạnh

ph, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0976172656

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/03/2024

20/03/2024

20/03/2024

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-240319-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hoàng Văn Long

KHU PHỐ YÊN TRẠCH, Phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0911485525

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/03/2024

20/03/2024

19/03/2024

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-240319-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê trung duy

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0344418912

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/03/2024

20/03/2024

19/03/2024

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-240320-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRƯƠNG XUÂN ĐOÀN

Tiền Thôn-Xã Hoằng Tiến-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0978630429

 UBND Xã Hoằng Tiến

20/03/2024

21/03/2024

20/03/2024

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-240320-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

lê xuân thiện

Đông Thành , Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0964979234

 UBND Xã Hoằng Tiến

20/03/2024

21/03/2024

20/03/2024

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-240320-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Bùi Anh Tuấn

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0944350088

 UBND Xã Hoằng Tiến

20/03/2024

21/03/2024

20/03/2024

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-240320-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG TRỌNG TOÀN

Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0947367181

 UBND Xã Hoằng Tiến

20/03/2024

21/03/2024

21/03/2024

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-240320-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ TRƯỜNG LÂM

Thôn Kim Tân 2, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa,, Tỉnh Thanh Hóa, 05594084998

 UBND xã Hoằng Tiến

20/03/2024

21/03/2024

20/03/2024

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-240320-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lê Trường Lâm

thôn kim tân 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0559408498

 UBND Xã Hoằng Tiến

20/03/2024

21/03/2024

21/03/2024

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-240321-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ HÀ

Tiền Thôn-Xã Hoằng Tiến-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0336034711

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/03/2024

22/03/2024

21/03/2024

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-240321-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ LÝ

Tiền Thôn-Xã Hoằng Tiến-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0981597453

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/03/2024

22/03/2024

21/03/2024

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-240321-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRƯƠNG CHÍ CƯỜNG

Thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, 0346402196

 UBND xã Hoằng Tiến

21/03/2024

22/03/2024

21/03/2024

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-240321-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG CHÍ CƯỜNG

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0346402196

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/03/2024

22/03/2024

21/03/2024

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-240321-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Bùi Trí Hòa

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0967872854

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/03/2024

22/03/2024

22/03/2024

Trực tiếp

 

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064