KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 28/8/2023 – 01/9/2023

Đăng lúc: 00:00:00 11/09/2023 (GMT+7)

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-230828-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Thôn Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0969526777

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/08/2023

29/08/2023

28/08/2023

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-230828-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN MINH

UBND xã Hoằng Tiến, 0967944528

 UBND xã Hoằng Tiến

28/08/2023

29/08/2023

28/08/2023

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-230828-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN ANH

UBND xã Hoằng Tiến, 0342164373

 UBND xã Hoằng Tiến

28/08/2023

29/08/2023

28/08/2023

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-230828-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

lê phú dưỡng

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0369639309

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/08/2023

29/08/2023

28/08/2023

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-230828-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG THỊ TUYẾT

UBND xã Hoằng Tiến, 0912438484

 UBND xã Hoằng Tiến

28/08/2023

29/08/2023

28/08/2023

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-230828-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HIỀN

UBND xã Hoằng Tiến, 0985249423

 UBND xã Hoằng Tiến

28/08/2023

29/08/2023

28/08/2023

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-230828-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HIỀN

UBND xã Hoằng Tiến, 0985249423

 UBND xã Hoằng Tiến

28/08/2023

29/08/2023

28/08/2023

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-230828-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

KIỀU DUY TÙNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0879624316

 UBND xã Hoằng Tiến

28/08/2023

29/08/2023

28/08/2023

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-230828-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ XÔ

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0966068740

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/08/2023

29/08/2023

28/08/2023

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-230829-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ VÂN

Thôn Phong Lan, hoằng ti, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0919206147

 UBND Xã Hoằng Tiến

29/08/2023

30/08/2023

29/08/2023

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-230829-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THANH NGA

UBND xã Hoằng Tiến, 0359894408

 UBND xã Hoằng Tiến

29/08/2023

30/08/2023

29/08/2023

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-230829-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THANH TÙNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0989010223

 UBND xã Hoằng Tiến

29/08/2023

30/08/2023

29/08/2023

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-230829-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyễn Thanh Tùng

KTX1 Công ty SEVT, KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên , 0989010223

 UBND Xã Hoằng Tiến

29/08/2023

30/08/2023

29/08/2023

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-230829-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

BÙI ĐÌNH HIỂN

Thôn Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0377170453

 UBND Xã Hoằng Tiến

29/08/2023

30/08/2023

29/08/2023

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-230829-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN VĂN TUẤN

Thôn Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0383858123

 UBND Xã Hoằng Tiến

29/08/2023

30/08/2023

29/08/2023

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-230829-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ THƯƠNG

Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0377018735

 UBND Xã Hoằng Tiến

29/08/2023

30/08/2023

29/08/2023

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-230830-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ LIỄU

Thôn Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0979910620

 UBND Xã Hoằng Tiến

30/08/2023

31/08/2023

30/08/2023

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-230830-1002

Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN THỊ LIỄU

Thôn Kim Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0979910620

 UBND Xã Hoằng Tiến

30/08/2023

31/08/2023

30/08/2023

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-230830-1006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ CHÂN HIẾU

Thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0972496888

 UBND Xã Hoằng Tiến

30/08/2023

31/08/2023

30/08/2023

Trực tiếp

 

20

000.43.26.H56-230830-1007

Thủ tục đăng ký khai tử

LÊ THỊ THÚY

THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0986581034

 UBND Xã Hoằng Tiến

30/08/2023

31/08/2023

30/08/2023

Trực tiếp

 

21

000.43.26.H56-230830-1008

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ THÚY

THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0986581034

 UBND Xã Hoằng Tiến

30/08/2023

31/08/2023

30/08/2023

Trực tiếp

 

22

000.43.26.H56-230830-1009

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trương Ngọc Tuấn

Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0978779106

 UBND Xã Hoằng Tiến

30/08/2023

06/09/2023

30/08/2023

Trực tiếp

 

23

000.43.26.H56-230831-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ HÀ

UBND xã Hoằng Tiến, 0337795150

 UBND xã Hoằng Tiến

31/08/2023

05/09/2023

31/08/2023

Trực tiếp

 

24

000.43.26.H56-230831-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ HƯƠNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0368663467

 UBND xã Hoằng Tiến

31/08/2023

05/09/2023

31/08/2023

Trực tiếp

 

25

000.43.26.H56-230831-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ HẠ

UBND xã Hoằng Tiến, 0987166805

 UBND xã Hoằng Tiến

31/08/2023

05/09/2023

31/08/2023

Trực tiếp

 

26

000.43.26.H56-230831-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHÙNG THỊ HÀ

UBND xã Hoằng Tiến, 0961373989

 UBND xã Hoằng Tiến

31/08/2023

05/09/2023

31/08/2023

Trực tiếp

 

27

000.43.26.H56-230831-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

BÙI TRÍ NĂM

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0393183933

 UBND Xã Hoằng Tiến

31/08/2023

05/09/2023

31/08/2023

Trực tiếp

 

28

000.43.26.H56-230831-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ BÁ TIẾN

UBND xã Hoằng Tiến, 0982506494

 UBND xã Hoằng Tiến

31/08/2023

05/09/2023

31/08/2023

Trực tiếp

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064