KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 25/9/2023-29/9/2023

Đăng lúc: 00:00:00 29/09/2023 (GMT+7)

  KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TỪ NGÀY 25/9/2023-29/9/2023

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-230925-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRẦN PHÚ THẮNG

Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0896014154

 UBND Xã Hoằng Tiến

25/09/2023

26/09/2023

25/09/2023

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-230925-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN PHÚ THẮNG

Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0896014154

 UBND Xã Hoằng Tiến

25/09/2023

26/09/2023

25/09/2023

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-230925-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN PHÚ THẮNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0896014154

 UBND xã Hoằng Tiến

25/09/2023

26/09/2023

25/09/2023

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-230925-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HOA

UBND xã Hoằng Tiến, 0394017839

 UBND xã Hoằng Tiến

25/09/2023

26/09/2023

25/09/2023

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-230926-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

PHẠM QUANG HOÀNG

Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0981864363

 UBND Xã Hoằng Tiến

26/09/2023

27/09/2023

26/09/2023

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-230926-1002

Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN VĂN QUÂN

Thôn Kim Tân 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0975425681

 UBND Xã Hoằng Tiến

26/09/2023

27/09/2023

26/09/2023

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-230926-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

CHU TIẾN HIẾU

thông Đông Tân, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0352217185

 UBND Xã Hoằng Tiến

26/09/2023

27/09/2023

26/09/2023

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-230926-1004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

BÙI THỊ HOA

Thôn Kim sơn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0949856555

 UBND Xã Hoằng Tiến

26/09/2023

29/09/2023

29/09/2023

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-230926-1005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ HOA

Thôn Phong Lan, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0972435618

 UBND Xã Hoằng Tiến

26/09/2023

29/09/2023

26/09/2023

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-230926-1006

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trần Phú Thắng

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0896014154

 UBND Xã Hoằng Tiến

26/09/2023

29/09/2023

26/09/2023

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-230927-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN TIẾN BÉ

tiền thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0352217125

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/09/2023

28/09/2023

27/09/2023

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-230927-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

PHẠM THỊ TÌNH

Thôn Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0349969425

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/09/2023

28/09/2023

27/09/2023

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-230927-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ BÁ LINH

Tiền thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0961467789

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/09/2023

28/09/2023

27/09/2023

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-230927-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ TÌNH

Thôn Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0349969425

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/09/2023

28/09/2023

27/09/2023

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-230927-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ PHÚC

Thôn Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0971338417

 UBND Xã Hoằng Tiến

27/09/2023

28/09/2023

27/09/2023

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-230928-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRƯƠNG X UÂN TIẾN

tiền thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0347445048

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/09/2023

29/09/2023

28/09/2023

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-230928-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ HUỆ

tiền thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0329013557

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/09/2023

03/10/2023

28/09/2023

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-230928-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN HƯỚNG

tiền thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0349969425

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/09/2023

29/09/2023

28/09/2023

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-230928-1004

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

TRƯƠNG XUÂN TIẾN

tiền thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0347445048

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/09/2023

29/09/2023

28/09/2023

Trực tiếp

 

20

000.43.26.H56-230928-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ BÁ NGHĨA

Phong Lan, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 038096032755

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/09/2023

29/09/2023

28/09/2023

Trực tiếp

 

21

000.43.26.H56-230928-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ BÁ NGHĨA

Phong Lan, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0981427330

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/09/2023

29/09/2023

28/09/2023

Trực tiếp

 

22

000.43.26.H56-230928-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VI THỊ YẾN

UBND xã Hoằng Tiến, 0325955345

 UBND xã Hoằng Tiến

28/09/2023

29/09/2023

28/09/2023

Trực tiếp

 

23

000.43.26.H56-230928-1008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VI THỊ YẾN

Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0325955345

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/09/2023

29/09/2023

28/09/2023

Trực tiếp

 

24

000.43.26.H56-230928-1007

Thủ tục đăng ký kết hôn

Nguyễn Văn Thịnh

THÔN KIM TÂN 2,, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0343925579

 UBND Xã Hoằng Tiến

28/09/2023

29/09/2023

28/09/2023

Trực tiếp

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064