KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 21/8/2023 – 25/8/2023

Đăng lúc: 00:00:00 11/09/2023 (GMT+7)

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-230821-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRƯƠNG THỊ NGÀ

UBND xã Hoằng Tiến, 0987289192

 UBND xã Hoằng Tiến

21/08/2023

22/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-230821-1005

Thủ tục đăng ký khai tử

LÊ DUY THU

Thôn Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, HOẰNG HO, Tỉnh Thanh Hóa, 0395546709

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/08/2023

22/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-230821-1003

Thủ tục đăng ký khai tử

LÊ DUY THU

Thôn Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0395546709

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/08/2023

22/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-230821-1004

Thủ tục đăng ký khai tử

LÊ DUY THU

Thôn Kim Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0395546709

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/08/2023

22/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-230821-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ QUYÊN

THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0334945622

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/08/2023

22/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-230821-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ DUY THU

THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0395546709

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/08/2023

22/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-230821-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

CAO VĂN NAM

UBND xã Hoằng Tiến, 0378787154

 UBND xã Hoằng Tiến

21/08/2023

22/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-230821-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

CAO VĂN NAM

UBND xã Hoằng Tiến, 0862560450

 UBND xã Hoằng Tiến

21/08/2023

22/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-230822-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THOA

UBND xã Hoằng Tiến, 0981604482

 UBND xã Hoằng Tiến

22/08/2023

23/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-230822-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN TRỌNG PHƯƠNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0961373989

 UBND xã Hoằng Tiến

22/08/2023

23/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-230822-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THOA

UBND xã Hoằng Tiến, 0981604482

 UBND xã Hoằng Tiến

22/08/2023

23/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-230822-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN NHIỀU

UBND xã Hoằng Tiến, 0399583801

 UBND xã Hoằng Tiến

22/08/2023

23/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-230822-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRẦN HỮU THÔNG

Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0374678170

 UBND Xã Hoằng Tiến

22/08/2023

23/08/2023

22/08/2023

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-230823-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ THƯƠNG

Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0377018735

 UBND Xã Hoằng Tiến

23/08/2023

24/08/2023

23/08/2023

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-230823-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ NGÂN

UBND xã Hoằng Tiến, 0363773108

 UBND xã Hoằng Tiến

23/08/2023

24/08/2023

23/08/2023

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-230824-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG PHÚ THỊNH

UBND xã Hoằng Tiến, 0968412663

 UBND xã Hoằng Tiến

24/08/2023

25/08/2023

24/08/2023

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-230824-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG PHÚ DÂN

UBND xã Hoằng Tiến, 0366214612

 UBND xã Hoằng Tiến

24/08/2023

25/08/2023

24/08/2023

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-230824-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG NGỌC SỰ

UBND xã Hoằng Tiến, 0965363402

 UBND xã Hoằng Tiến

24/08/2023

25/08/2023

25/08/2023

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-230824-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN HỮU QUYẾT

UBND xã Hoằng Tiến, 0395304608

 UBND xã Hoằng Tiến

24/08/2023

25/08/2023

25/08/2023

Trực tiếp

 

20

000.43.26.H56-230824-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRƯƠNG THỊ BẰNG

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0965466149

 UBND Xã Hoằng Tiến

24/08/2023

25/08/2023

25/08/2023

Trực tiếp

 

21

000.43.26.H56-230824-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN VĂN NHẤT

Thôn Kim Tân 1, HOẰNG  TIẾN, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0839463152

 UBND Xã Hoằng Tiến

24/08/2023

25/08/2023

25/08/2023

Trực tiếp

 

22

000.43.26.H56-230824-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ BAN

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0969739116

 UBND Xã Hoằng Tiến

24/08/2023

25/08/2023

25/08/2023

Trực tiếp

 

23

000.43.26.H56-230824-1004

Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN THỊ BAN

Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0969739116

 UBND Xã Hoằng Tiến

24/08/2023

25/08/2023

25/08/2023

Trực tiếp

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064