KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 18/9/2023 – 22/9/2023

Đăng lúc: 00:00:00 21/10/2023 (GMT+7)

  KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TỪ NGÀY 18/9/2023 – 22/9/2023

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-230918-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG THẾ CÚC

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0921612468

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/09/2023

19/09/2023

18/09/2023

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-230918-1004

Thủ tục đăng ký kết hôn

Cao Văn Lương

THÔN KIM TÂN 2,, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0981797565

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/09/2023

19/09/2023

18/09/2023

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-230918-1001

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

LÊ CHÂN LAN

PHONG LAN, HOẰNG TIẾN, HOẰNG HÓA, Tỉnh Thanh Hóa, 0962403787

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/09/2023

25/09/2023

18/09/2023

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-230918-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ CHÂN LAN

PHONG LAN, HOẰNG TIẾN, HOẰNG HÓA, Tỉnh Thanh Hóa, 0962403787

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/09/2023

19/09/2023

18/09/2023

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-230918-1005

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

LÊ THỊ MAI

Thôn Tiền Thôn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0979416105

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/09/2023

19/09/2023

18/09/2023

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-230918-1008

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN VĂN CHIẾN

KIM TÂN 2, HOẰNG TIẾN, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0989196779

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/09/2023

19/09/2023

18/09/2023

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-230918-1009

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRẦN THỊ THẢO

ĐÔNG tHÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0972776095

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/09/2023

19/09/2023

18/09/2023

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-230918-1010

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

CAO THỊ BẮC

PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0347729686

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/09/2023

21/09/2023

18/09/2023

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-230919-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC HIẾU

UBND xã Hoằng Tiến, 0384983990

 UBND xã Hoằng Tiến

19/09/2023

20/09/2023

19/09/2023

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-230919-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN NGỌC HIẾU

Kim Tân 1, hoằng ti, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0384983990

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/09/2023

20/09/2023

19/09/2023

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-230919-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ DUNG

Thôn Kim Sơn, hoằng tiến, hoằng hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0394963672

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/09/2023

20/09/2023

19/09/2023

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-230919-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Lê Bá Tiến

PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0989340267

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/09/2023

20/09/2023

19/09/2023

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-230919-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

BÙI THỊ THỦY

ĐÔNG tHÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0379678796

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/09/2023

20/09/2023

19/09/2023

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-230919-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ LOAN

Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0982954161

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/09/2023

20/09/2023

19/09/2023

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-230921-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ OANH

UBND xã Hoằng Tiến, 0382121435

 UBND xã Hoằng Tiến

21/09/2023

22/09/2023

21/09/2023

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-230921-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN VĂN HAI

Thôn Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0976209451

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/09/2023

22/09/2023

21/09/2023

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-230921-1002

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

NGUYỄN THỊ OANH

THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0382121435

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/09/2023

22/09/2023

21/09/2023

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-230921-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

PHẠM VĂN PHƯƠNG

HOẰNG TIẾN, HOẰNG HÓA, Tỉnh Thanh Hóa, 0378985775

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/09/2023

22/09/2023

21/09/2023

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-230921-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ HẢI

THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0376454079

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/09/2023

22/09/2023

21/09/2023

Trực tiếp

 

20

000.43.26.H56-230921-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ XUÂN TÍ

Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0986678607

 UBND Xã Hoằng Tiến

21/09/2023

22/09/2023

21/09/2023

Trực tiếp

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064