KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 16/10/2023 – 20/10/2023

Đăng lúc: 00:00:00 21/10/2023 (GMT+7)

  KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TỪ NGÀY 16/10/2023 – 20/10/2023

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-231016-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ CHÂM

UBND xã Hoằng Tiến, 0344472950

 UBND xã Hoằng Tiến

16/10/2023

17/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-231016-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ VÂN

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0582723801

 UBND Xã Hoằng Tiến

16/10/2023

17/10/2023

 

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-231016-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ VÂN

Tiền Thôn-Xã Hoằng Tiến-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hoá, 0394739319

 UBND xã Hoằng Tiến

16/10/2023

17/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-231016-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN THẮNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0987711755

 UBND xã Hoằng Tiến

16/10/2023

17/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-231016-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ CHÂN CÔI

Thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0349969425

 UBND Xã Hoằng Tiến

16/10/2023

17/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-231017-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vi thị yến

Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0359854337

 UBND Xã Hoằng Tiến

17/10/2023

18/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-231017-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vi thị yến

Thôn đông thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0359854337

 UBND Xã Hoằng Tiến

17/10/2023

18/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-231017-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Vi thị yến

NT Thu Trang, Tổ 6, Ấp 3, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương , 0359854337

 UBND Xã Hoằng Tiến

17/10/2023

18/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-231017-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRƯƠNG QUỐC QUỲNH

Thôn Đông Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0961772695

 UBND Xã Hoằng Tiến

17/10/2023

18/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-231017-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRƯƠNG THỊ LÊ

UBND xã Hoằng Tiến, 0389325461

 UBND xã Hoằng Tiến

17/10/2023

18/10/2023

 

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-231017-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI TRÍ PHÚ

Đông Thành, xã Hoằng Tiến, 0362047231

 UBND xã Hoằng Tiến

17/10/2023

18/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-231017-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRƯƠNG TIẾN NAM

0978658736, 0978658736

 UBND xã Hoằng Tiến

17/10/2023

18/10/2023

 

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-231017-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG TIẾN NAM

tiền thôn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0978658736

 UBND Xã Hoằng Tiến

17/10/2023

18/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-231018-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ TÌNH

phong lan, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0397209054

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/10/2023

19/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-231018-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

TRƯƠNG THỊ HỒNG

Thôn Đông Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0347970976

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/10/2023

23/10/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-231018-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI TRÍ PHÚ

Đông Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0362047321

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/10/2023

19/10/2023

 

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-231018-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

BÙI THỊ THANH

Đông Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0972253936

 UBND Xã Hoằng Tiến

18/10/2023

19/10/2023

 

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-231019-1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ TUẤN ANH

phong lan, Xã Hoằng Tiến, hoằng hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0847404558

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/10/2023

24/10/2023

19/10/2023

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-231019-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ ĐIỀU

UBND xã Hoằng Tiến, 0367552072

 UBND xã Hoằng Tiến

19/10/2023

20/10/2023

19/10/2023

Trực tiếp

 

20

000.43.26.H56-231019-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ NHI(LÂM)

UBND xã Hoằng Tiến, 0969254151

 UBND xã Hoằng Tiến

19/10/2023

20/10/2023

19/10/2023

Trực tiếp

 

21

000.43.26.H56-231019-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRƯƠNG QUỐC QUỲNH

Đông Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0968739854

 UBND Xã Hoằng Tiến

19/10/2023

20/10/2023

 

Trực tiếp

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064