KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 14/8/2023 - 18/8/2023

Đăng lúc: 00:00:00 07/09/2023 (GMT+7)

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 14/8/2023 - 18/8/2023

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-230814-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ OANH

UBND xã Hoằng Tiến, 0345718449

 UBND xã Hoằng Tiến

14/08/2023

15/08/2023

14/08/2023

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-230814-1001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

TRƯƠNG QUỐC BÌNH

Tiền Thôn, HOẰNG TIẾN, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0974492236

 UBND Xã Hoằng Tiến

14/08/2023

21/08/2023

14/08/2023

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-230814-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRƯƠNG QUỐC BÌNH

Tiền Thôn, HOĂNG TI, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0974492236

 UBND Xã Hoằng Tiến

14/08/2023

15/08/2023

14/08/2023

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-230814-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ DUY THU

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0395546709

 UBND Xã Hoằng Tiến

14/08/2023

15/08/2023

14/08/2023

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-230814-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ DUY THU

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0355139247

 UBND Xã Hoằng Tiến

14/08/2023

15/08/2023

14/08/2023

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-230814-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRƯƠNG HÀO QUANG

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0528846666

 UBND Xã Hoằng Tiến

14/08/2023

15/08/2023

14/08/2023

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-230814-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ NGỌC LAN

UBND xã Hoằng Tiến, 0972154982

 UBND xã Hoằng Tiến

14/08/2023

15/08/2023

14/08/2023

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-230814-1006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN DUY TÂM

Thôn Kim Tân 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0986434893

 UBND Xã Hoằng Tiến

14/08/2023

15/08/2023

14/08/2023

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-230814-1007

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

LÊ VĂN THÁI

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0349784289

 UBND Xã Hoằng Tiến

14/08/2023

21/08/2023

14/08/2023

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-230814-1008

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ VĂN THÁI

THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0349784289

 UBND Xã Hoằng Tiến

14/08/2023

15/08/2023

14/08/2023

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-230815-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN LỰC

Thôn Đại Long, xã Hoằng Thanh, 0376406198

 UBND xã Hoằng Tiến

15/08/2023

16/08/2023

15/08/2023

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-230815-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ LAN

Thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, 0378736806

 UBND xã Hoằng Tiến

15/08/2023

16/08/2023

15/08/2023

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-230815-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ XUÂN TƯƠI

Thôn Phong Lan, xã Hoằng Tiến, 0362761330

 UBND xã Hoằng Tiến

15/08/2023

16/08/2023

15/08/2023

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-230815-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ HIỀN

UBND xã Hoằng Tiến, 0354277775

 UBND xã Hoằng Tiến

15/08/2023

16/08/2023

15/08/2023

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-230815-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ XUÂN TƯƠI

Thôn Phong Lan, xã Hoằng Tiến, 0362761330

 UBND xã Hoằng Tiến

15/08/2023

16/08/2023

15/08/2023

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-230816-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG THỊ HÒA

Thôn Kim Tân 1-Xã Hoằng Tiến-Huyện Hoằng Hóa-Tỉnh Thanh Hoá, 0989857615

 UBND xã Hoằng Tiến

16/08/2023

17/08/2023

16/08/2023

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-230816-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG THỊ LIỄU

Thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, 0376162268

 UBND xã Hoằng Tiến

16/08/2023

17/08/2023

16/08/2023

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-230816-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MAI THỊ HIỀN

Thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, 0964813559

 UBND xã Hoằng Tiến

16/08/2023

17/08/2023

16/08/2023

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-230816-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRƯƠNG THỊ LIỄU

Thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, 0376162268

 UBND xã Hoằng Tiến

16/08/2023

17/08/2023

16/08/2023

Trực tiếp

 

20

000.43.26.H56-230816-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ LAN

Thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, 0378736806

 UBND xã Hoằng Tiến

16/08/2023

17/08/2023

16/08/2023

Trực tiếp

 

21

000.43.26.H56-230816-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ HIỀN

Thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, 0964813559

 UBND xã Hoằng Tiến

16/08/2023

17/08/2023

16/08/2023

Trực tiếp

 

22

000.43.26.H56-230816-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN TRỌNG LƯƠNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0392114876

 UBND xã Hoằng Tiến

16/08/2023

17/08/2023

16/08/2023

Trực tiếp

 

23

000.43.26.H56-230816-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG NGỌC MẠNH

UBND xã Hoằng Tiến, 0364051827

 UBND xã Hoằng Tiến

16/08/2023

17/08/2023

16/08/2023

Trực tiếp

 

24

000.43.26.H56-230816-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN ĐỨC

UBND xã Hoằng Tiến, 0987897017

 UBND xã Hoằng Tiến

16/08/2023

17/08/2023

16/08/2023

Trực tiếp

 

25

000.43.26.H56-230817-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI TRÍ HÙNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0946928857

 UBND xã Hoằng Tiến

17/08/2023

18/08/2023

17/08/2023

Trực tiếp

 

26

000.43.26.H56-230817-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG THỊ HẢI NHI

UBND xã Hoằng Tiến, 0336739370

 UBND xã Hoằng Tiến

17/08/2023

18/08/2023

17/08/2023

Trực tiếp

 

 

 

 
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064