KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 11/9/2023 – 15/9/2023

Đăng lúc: 00:00:00 21/10/2023 (GMT+7)

 
 

 

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TỪ NGÀY 11/9/2023 – 15/9/2023

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-230909-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyễn Văn Chất

THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0383969193

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-230911-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ DIỆU

UBND xã Hoằng Tiến, 0849274287

 UBND xã Hoằng Tiến

11/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-230911-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LANG THỊ KIÊN

UBND xã Hoằng Tiến, 0378096882

 UBND xã Hoằng Tiến

11/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-230911-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LANG THỊ KIÊN

UBND xã Hoằng Tiến, 0378096882

 UBND xã Hoằng Tiến

11/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-230911-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LANG THỊ KIÊN

UBND xã Hoằng Tiến, 0378096882

 UBND xã Hoằng Tiến

11/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-230911-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ QUANG KHANG

UBND xã Hoằng Tiến, 0989614634

 UBND xã Hoằng Tiến

11/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-230911-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ THUÝ

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0976905236

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-230911-1002

Thủ tục đăng ký khai tử

LÊ THỊ NHUNG

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0979058642

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-230911-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

CAO VĂN HẢI

UBND xã Hoằng Tiến, 0987098779

 UBND xã Hoằng Tiến

11/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-230911-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ THỊ NHUNG

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0979058642

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/09/2023

12/09/2023

11/09/2023

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-230912-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ BÁ LƯỢNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0982091030

 UBND xã Hoằng Tiến

12/09/2023

13/09/2023

12/09/2023

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-230912-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRƯƠNG PHÚ DÂN

UBND xã Hoằng Tiến, 0395601497

 UBND xã Hoằng Tiến

12/09/2023

13/09/2023

12/09/2023

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-230912-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN ĐÌNH THƯ

UBND xã Hoằng Tiến, 0388513428

 UBND xã Hoằng Tiến

12/09/2023

13/09/2023

12/09/2023

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-230912-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ ĐỨC HIẾU

UBND xã Hoằng Tiến, 0964026283

 UBND xã Hoằng Tiến

12/09/2023

13/09/2023

12/09/2023

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-230912-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

CAO THỊ PHƯƠNG

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0345499431

 UBND Xã Hoằng Tiến

12/09/2023

13/09/2023

12/09/2023

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-230912-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN TOAN

UBND xã Hoằng Tiến, 0395304608

 UBND xã Hoằng Tiến

12/09/2023

13/09/2023

12/09/2023

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-230912-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI ĐÌNH PHÚC

UBND xã Hoằng Tiến, 0965950164

 UBND xã Hoằng Tiến

12/09/2023

13/09/2023

12/09/2023

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-230912-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

UBND xã Hoằng Tiến, 0399677522

 UBND xã Hoằng Tiến

12/09/2023

13/09/2023

12/09/2023

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-230912-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LƯỜNG HỮU PHONG

UBND xã Hoằng Tiến, 0979474535

 UBND xã Hoằng Tiến

12/09/2023

13/09/2023

12/09/2023

Trực tiếp

 

20

000.43.26.H56-230912-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI TRÍ TUẤN

UBND xã Hoằng Tiến, 0961373989

 UBND xã Hoằng Tiến

12/09/2023

13/09/2023

12/09/2023

Trực tiếp

 

21

000.43.26.H56-230913-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ TRỌNG TÌNH

UBND xã Hoằng Tiến, 034594452294

 UBND xã Hoằng Tiến

13/09/2023

14/09/2023

13/09/2023

Trực tiếp

 

22

000.43.26.H56-230913-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ TRỌNG TÌNH

UBND xã Hoằng Tiến, 0345452294

 UBND xã Hoằng Tiến

13/09/2023

14/09/2023

13/09/2023

Trực tiếp

 

23

000.43.26.H56-230913-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN LỊCH

UBND xã Hoằng Tiến, 0961373989

 UBND xã Hoằng Tiến

13/09/2023

14/09/2023

13/09/2023

Trực tiếp

 

24

000.43.26.H56-230913-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN LỊCH

UBND xã Hoằng Tiến, 0961373989

 UBND xã Hoằng Tiến

13/09/2023

14/09/2023

13/09/2023

Trực tiếp

 

25

000.43.26.H56-230913-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

TRƯƠNG PHÚ TUẤN

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0356558243

 UBND Xã Hoằng Tiến

13/09/2023

14/09/2023

13/09/2023

Trực tiếp

 

26

000.43.26.H56-230914-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG THỊ SEN

UBND xã Hoằng Tiến, 0344479589

 UBND xã Hoằng Tiến

14/09/2023

15/09/2023

14/09/2023

Trực tiếp

 

27

000.43.26.H56-230914-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ SEN

UBND xã Hoằng Tiến, 0344479589

 UBND xã Hoằng Tiến

14/09/2023

15/09/2023

14/09/2023

Trực tiếp

 

28

000.43.26.H56-230914-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ TRỌNG TÌNH

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0345452294

 UBND Xã Hoằng Tiến

14/09/2023

15/09/2023

14/09/2023

Trực tiếp

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064