KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 09/10/2023 13/10/2023

Đăng lúc: 00:00:00 21/10/2023 (GMT+7)

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TỪ NGÀY 09/10/2023  13/10/2023

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-231009-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ NHI

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0336065035

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/10/2023

10/10/2023

09/10/2023

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-231009-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ ANH

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0966508171

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/10/2023

10/10/2023

09/10/2023

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-231009-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LƯỜNG THỊ HÒA

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0382431521

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/10/2023

10/10/2023

09/10/2023

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-231009-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ ĐỨC THANH

UBND xã Hoằng Tiến, 0969285673

 UBND xã Hoằng Tiến

09/10/2023

10/10/2023

09/10/2023

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-231009-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HẮC THỊ GIANG

Kim Tân 2, Xã Hoằng Tiến, HOẰNG HO, Tỉnh Thanh Hóa, 0373827553

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/10/2023

10/10/2023

09/10/2023

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-231009-1006

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

TRƯƠNG XUÂN BÌNH

Kim Tân 2, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0857729114

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/10/2023

12/10/2023

09/10/2023

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-231009-1007

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

BÙI THỊ LOAN

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0357039311

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-231009-1008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TIẾN

Kim Tân 1, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 038084021480

 UBND Xã Hoằng Tiến

09/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-231010-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ VĂN DỰ

PHONG LAN, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0968553993

 UBND Xã Hoằng Tiến

10/10/2023

11/10/2023

10/10/2023

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-231010-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG THỊ NHIÊN

PHONG LAN, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0983727058

 UBND Xã Hoằng Tiến

10/10/2023

11/10/2023

10/10/2023

Trực tiếp

 

11

000.43.26.H56-231010-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Kim Tân 1, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0975746585

 UBND Xã Hoằng Tiến

10/10/2023

11/10/2023

13/10/2023

Trực tiếp

 

12

000.43.26.H56-231010-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ QUỲNH LOAN

UBND xã Hoằng Tiến, 0962751513

 UBND xã Hoằng Tiến

10/10/2023

11/10/2023

10/10/2023

Trực tiếp

 

13

000.43.26.H56-231010-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ QUỲNH LOAN

PHONG LAN, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0962751513

 UBND Xã Hoằng Tiến

10/10/2023

11/10/2023

10/10/2023

Trực tiếp

 

14

000.43.26.H56-231010-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ BÁ HỒNG

PHONG LAN, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0977412821

 UBND Xã Hoằng Tiến

10/10/2023

11/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

15

000.43.26.H56-231010-1006

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

BÙI TRÍ TÀI ĐỨC

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0358036584

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

22/11/2023

18/10/2023

Trực tiếp

 

16

000.43.26.H56-231011-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC HÀ

UBND xã Hoằng Tiến, 0969285773

 UBND xã Hoằng Tiến

11/10/2023

12/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

17

000.43.26.H56-231011-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TUẤN

Kim Tân 2, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 033401348

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

12/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

18

000.43.26.H56-231011-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN NGỌC TUẤN(LƯU)

KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, HOẰNG HOÁ, Tỉnh Thanh Hóa, 0919426111

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

12/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

19

000.43.26.H56-231011-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRƯƠNG THỊ NHÀI

UBND xã Hoằng Tiến, 0857729114

 UBND xã Hoằng Tiến

11/10/2023

12/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

20

000.43.26.H56-231011-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN NGỌC HÀ

Kim Tân 2, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0373827753

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

12/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

21

000.43.26.H56-231011-1004

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

HOÀNG THỊ BÍCH HẠNH

Tiền Thôn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0961951698

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

18/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

22

000.43.26.H56-231011-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

HOÀNG THỊ BÍCH HẠNH

tiền Thôn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0961951698

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

12/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

23

000.43.26.H56-231011-1006

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

TRẦN THỊ HẠNH

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0905909945

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

16/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

24

000.43.26.H56-231011-1007

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ VĂN HIỀN

tiền Thôn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0978058563

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

16/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

25

000.43.26.H56-231011-1008

Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN ĐÌNH NỤ

KIM SƠN, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0949684386

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

12/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

26

000.43.26.H56-231011-1009

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN ĐÌNH NỤ

KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, HOẰNG HÓA, Tỉnh Thanh Hóa, 0949684386

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

12/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

27

000.43.26.H56-231011-1010

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ BÁ HỒNG

PHONG LAN, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0977412821

 UBND Xã Hoằng Tiến

11/10/2023

12/10/2023

11/10/2023

Trực tiếp

 

28

000.43.26.H56-231012-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trương Thị Yến

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0917549028

 UBND Xã Hoằng Tiến

12/10/2023

17/10/2023

12/10/2023

Trực tiếp

 

29

000.43.26.H56-231012-1003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

LÊ VĂN HOÀNG

Thôn Kim sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0968684296

 UBND Xã Hoằng Tiến

12/10/2023

17/10/2023

12/10/2023

Trực tiếp

 

30

000.43.26.H56-231012-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ VĂN AN

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0971949193

 UBND Xã Hoằng Tiến

12/10/2023

13/10/2023

12/10/2023

Trực tiếp

 

31

000.43.26.H56-231012-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐINH THỊ THẮM

UBND xã Hoằng Tiến, 0967162582

 UBND xã Hoằng Tiến

12/10/2023

13/10/2023

12/10/2023

Trực tiếp

 

32

000.43.26.H56-231012-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN AN

UBND xã Hoằng Tiến, 0384125815

 UBND xã Hoằng Tiến

12/10/2023

13/10/2023

12/10/2023

Trực tiếp

 

33

000.43.26.H56-231012-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN AN

THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0384125815

 UBND Xã Hoằng Tiến

12/10/2023

13/10/2023

12/10/2023

Trực tiếp

 

34

000.43.26.H56-231012-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HOÀNG LÂM

UBND xã Hoằng Tiến, 0397248819

 UBND xã Hoằng Tiến

12/10/2023

13/10/2023

12/10/2023

Trực tiếp

 

35

000.43.26.H56-231012-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VIẾT KHÁNH

UBND xã Hoằng Tiến, 0961912656

 UBND xã Hoằng Tiến

12/10/2023

13/10/2023

12/10/2023

Trực tiếp

 

36

000.43.26.H56-231012-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

XUÂN VI HOẰNG THANH, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0969450261

 UBND Xã Hoằng Tiến

12/10/2023

13/10/2023

12/10/2023

Trực tiếp

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064