KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2024 – 05/01/2024

Đăng lúc: 08:27:43 26/02/2024 (GMT+7)

 

 

 
 

                                                          Thanh Hóa, ngày 05 tháng 01 năm 2024

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TỪ NGÀY 01/01/2024 – 05/01/2024

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả

kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.43.26.H56-240102-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HOA

UBND xã Hoằng Tiến, 0394017839

 UBND xã Hoằng Tiến

02/01/2024

03/01/2024

02/01/2024

Trực tiếp

 

2

000.43.26.H56-240102-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ ANH

UBND xã Hoằng Tiến, 0969254151

 UBND xã Hoằng Tiến

02/01/2024

03/01/2024

02/01/2024

Trực tiếp

 

3

000.43.26.H56-240102-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai thị anh

KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

02/01/2024

03/01/2024

02/01/2024

Trực tiếp

 

4

000.43.26.H56-240103-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN LUÂN

UBND xã Hoằng Tiến, 0978065869

 UBND xã Hoằng Tiến

03/01/2024

04/01/2024

03/01/2024

Trực tiếp

 

5

000.43.26.H56-240103-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN LUÂN

, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0978065869

 UBND Xã Hoằng Tiến

03/01/2024

04/01/2024

03/01/2024

Trực tiếp

 

6

000.43.26.H56-240103-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

LÊ VĂN TÙNG

Thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0342170983

 UBND Xã Hoằng Tiến

03/01/2024

04/01/2024

03/01/2024

Trực tiếp

 

7

000.43.26.H56-240103-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Đào Thị Minh

THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

03/01/2024

04/01/2024

04/01/2024

Trực tiếp

 

8

000.43.26.H56-240104-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Kiều Duy Tùng

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/01/2024

05/01/2024

04/01/2024

Trực tiếp

 

9

000.43.26.H56-240104-1002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trần Thị Hòa

THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa,

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/01/2024

09/01/2024

04/01/2024

Trực tiếp

 

10

000.43.26.H56-240104-1003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nguyễn THị Oanh

THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, 0962716179

 UBND Xã Hoằng Tiến

04/01/2024

09/01/2024

05/01/2024

Qua bưu điện

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064