Vị trí địa lý
          + Phía đông giáp:  Biển đông
          + Phía tây giáp:     xã Hoằng Ngọc
          + Phía bắc giáp:    xã Hoằng Hải, xã Hoằng Yến
          + Phía nam giáp:   xã Hoằng Thanh
Diện tích tự nhiên: 430,93 ha (Số liệ thống kê theo Bản đồ địa chính xã Hoằng Tiến năm 2015)
- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 260,66 ha
- Diện tích đất phi nông nghiệp: 148,83 ha
- Diện tích đất lâm nghiệp: 8,26 ha
- Diện tích đất chưa sử dụng: 4,5 ha
- Diện tích đất khác: 8,68 ha
Vị trí địa lý xã Hoằng Tiến.png

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064