Xây dựng nông thôn mới

PHONG TRÀO HIẾN ĐẤT MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở THÔN KIM SƠN - XÃ HOẰNG TIẾN

Thực hiện Kế hoạch số 145 /KH-UBND ngày 19/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa về việc “Thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, thôn thông minh, gắn với nâng cao chất lượng môi trường, gìn giữ cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn trên địa bàn xã huyện, giai đoạn 2023-2025”.

XÃ HOẰNG TIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG, XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025; KẾ HOẠCH 99/KH-UBND; KẾ HOẠCH 89/KH-UBND, ĐỀ ÁN 1089/QĐ-UBND CỦA UBND HUYỆN

Chiều ngày 18/7/2023, xã Hoằng Tiến đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, kế hoạch 99/KH-UBND, kế hoạch 89; Đề án 1089 của UBND Huyện.

Đoàn công tác UBND huyện Hoằng Hóa về kiểm tra xã xây dựng Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông Thôn mới kiểu mẫu xã Hoằng Tiến

Thực hiện Công văn số 1490/UBND-NN&PTNT ngày 13/7/2021 của UBND huyện Hoằng Hóa, về việc thông báo lịch làm việc với các xã xây dựng Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông Thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện NQ HĐND xã; giao ban công tác xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu

Thực kết luận của BTV Đảng ủy về nhiệm vụ công tác tháng 7/2021; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2021.
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064