XÃ HOẰNG TIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG, XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025; KẾ HOẠCH 99/KH-UBND; KẾ HOẠCH 89/KH-UBND, ĐỀ ÁN 1089/QĐ-UBND CỦA UBND HUYỆN

Đăng lúc: 00:00:00 24/07/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 18/7/2023, xã Hoằng Tiến đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, kế hoạch 99/KH-UBND, kế hoạch 89; Đề án 1089 của UBND Huyện.

Thực hiện kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 05 tháng 5 năm 2023 của UBND huyện tổ chức sơ kết 3 năm  thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 99, Kế hoạch 89; Đề án 1089 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019- 2025, mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, Đề án cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu trên địa bàn huyện. Trên cơ sở Kế hoạch số 85 của UBND huyện, UBND xã Ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 17/ 5/ 2023, chỉ đạo 6 thôn chuẩn bị nội dung báo cáo. Đến ngày 13/7/ 2023 các thôn đã hoàn thành tổ chức Hội nghị.

Sau một thời gian chuẩn bị, BCĐ xây dựng NTM và Phát triển Đô thị xã Hoằng Tiến tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 99, Kế hoạch 89, Đề án 1089 của UBND huyện.

Đồng chí  Trần Hữu Cường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Trưởng BCĐ XD NTM  và Chủ trì hội nghị

Về dự chỉ đạo Hội nghị cấp huyện có đồng chí Lê Bá Quyết - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNN huyện.

Về dự Hội nghị cấp xã có các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM và Phát triển Đô thị xã, cán bộ, công chức, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, Phóng viên Trung tâm VHTT &DL huyện, cán bộ đài truyền thanh xã dự và đưa tin Hội nghị.

 


                            Đồng chí  Nguyễn Văn Trọng - Đảng ủy viên -Phó Chủ tịch UBND xã

    

Tiếp theo chương trình đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã trình bày Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 99, kế hoạch 89, Đề án 1089 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019- 2025; mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; Đề án cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu.

Kế hoạch 99 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan, năm 2019 xây dựng 14,94km đường điện sáng công cộng trên các tuyến đường trục chính trong toàn xã, năm 2021 đến 2023 xã đầu tư 17,5km, đường điện chiếu sáng đạt 100%, số km đường được thảm nhựa là: 11,8 km, lát vỉa hè trong khu dân cư là: 12.7m2, số km kênh mương được xây dựng là: 4,5km; sắp xếp lại hệ thống dây điện dân dụng, dây viễn thông gọn nhẹ, ngăn nắp. Làm mới 120 tấm pa nô, áp phích tuyên truyền theo tuyến đường; xây dựng mới 01 Cổng chào xã; 12 cụm đèn Lét phục vụ khu du lịch; sửa, sơn, vôi ve trang trí tường rào, nhà ở dân cư, cơ quan được 16.800m2. Trồng đường hoa, viền cây 5,3 km; trồng cây bóng mát 9.300 cây ( đảm bảo các tuyến đường có điều kiện được trồng hoa, trồng cây, khu nghĩa trang nhân dân được trồng cây xanh bao quanh; Chỉnh trang khuôn viên, nhà văn hoá thôn 5/6 thôn; xây mới nhà văn hoá thôn Kim Tân 2; xây dựng mới sân vận động thôn Đông Thành, công viên Mini thôn Kim Sơn. Chỉnh trang và trồng được 212 cây bóng mát thôn Tiền Thôn; các khu nghĩa trang nhân dân trong toàn xã; phát động trồng cây mùa xuân 9.082 cây trong vườn hộ; xây dựng tuyến đường điểm từ thôn Phong Lan đi thôn Kim Sơn; đổ bê tông, láng lề đường đảm bảo sạch - đẹp khoãng 3.500 m2; xây mới 124 nhà ở kiên cố; 147 công trình phụ.

Về đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức vệ sinh trong toàn xã vào Ngày chủ nhật, thường xuyên tổ chức cắt xén, làm sạch cỏ, thu gom và xử lý rác thải trên các tuyến đường, kênh mương. Số hộ tự phân loại rác thải tại nhà là: 1.058/1452 hộ đạt 72,4%; tổng số thùng đựng rác đã mua sắm 932 thùng (xã hỗ trợ 50% kinh phí cho các hộ mua 500 thùng đựng rác). Công tác rác ra khỏi địa bàn với tần suất từ 3-5 ngày/lần/tuần; mức thu phí được thực hiện theo Đề án của UBND xã trên cơ sở lấy ý kiến của nhân dân để đảm bảo kinh phí hoạt động; tuỳ vào tình hình thực tiễn, mức phí thay đổi cho phù hợp. Ngoài nguồn đầu tư bằng ngân sách nhà nước thực hiện trong chương trình MTQG xây dựng NTM, tổng nguồn huy động hợp pháp các nội dung kế hoạch là: 137. 017 triệu đồng, trong đó: nhân dân đóng góp 135.093 triệu đồng, con em xa quê 1.924 triệu đồng, nguồn  khác; hiến đất có 15 hộ = 408m2 đất ở.

Kế hoạch 89 của UBND huyện, năm 2021, địa phương tập trung chỉ đạo và hoàn thành được công nhận thôn Kim Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; năm 2022 đã chọn và chỉ đạo thôn Đông Thành, thôn Phong Lan xây dựng NTM kiểu mẫu, hiện nay các thôn đạt 11/15 tiêu chí.

Đề án 1089 của UBND huyện; toàn xã có 467 hộ có vườn, tổng diện tích 11,96 ha, trong đó: số hộ có diện tích vườn từ 50m2 là 34 hộ = 1.339m2; số hộ có diện tích từ 50m2 đến dưới 200m2 là: 191hộ = 22.290m2; số hộ có diện tích vườn từ 200 m2 đến dưới 500m2 là 169 hộ= 48.430m2; số hộ có diện tích vườn từ trên 500m2 là 79 hộ= 47.580 m2. Qua  tổng kết đánh giá, giá trị thu từ kinh tế vườn đạt từ 20-30 triệu đồng/500m2/năm từ các sản phẩm như các loại cây ăn quả, các loại rau màu; các sản phẩm phục vụ chăn nuôi. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của xã 3 năm là: 752. 113 triệu đồng ( chưa tính các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn), trong đó:  nguồn vốn trung ương, tỉnh 41.640 triệu đồng; nguồn vốn của huyện 9.713 triệu đồng; Vốn ngân sách xã 75.521 triệu đồng; nhân dân đầu tư xây mới nhà ở và công công trình phụ 622. 971 triệu đồng; nguồn xã hội hoá 2.268 triệu đồng; nguồn khác hiến đất có 15 hộ= 408m2 đất ở.

Sau 3 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 99, Kế hoạch 89, Đề án 1089 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019- 2025; mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; Đề án cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu.

Xã từ điểm xuất phát thấp trong xây dựng NTM đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao và phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Sau khi nghe báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 99, kế hoạch 89, Đề án 1089 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019- 2025; mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; Đề án cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu.

Đ/c Trần Hữu Cường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch HĐND xã - Trưởng BCĐ XD NTM chủ trì Hội nghị đã có một số gợi ý trước khi thảo luận phát biểu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị và các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận đóng góp vào nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2023-2025; các  giải pháp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM; Kế hoạch 99, kế hoạch 89, Đề án 1089 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019- 2025; mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; Đề án cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu.

Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Bá Quyết - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNN huyện;

Đ/c Trần Hữu Cường - Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã-Trưởng BCĐ -Chủ trì Hội nghị; Thay mặt BCĐ xây dựng NTM xã, xin tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu của Đ/c Lê Bá Quyết và rất mong được sự chỉ đạo quan tâm của BCĐ huyện và cá nhân Đ/c Phó trưởng phòng Nông nghiệp & PTNN huyện; để Hoằng Tiến hoàn Thành nhiệm vụ Huyện giao.

 

Đồng chí  Trần Hữu Cường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã -

Trưởng BCĐ  XD NTM  và  Đ/c Nguyễn Văn Thế - Phó Bí thư trực Đảng ủy

Trao tặng giấy khen và quà cho 6 cá nhân tiêu biểu

Đ/c  Trần Hữu Cường - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch HĐND xã - Trưởng BCĐ XD NTM chủ trì Hội nghị tiếp thu các ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp vào chương trình MTQG  xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 99, kế hoạch 89, Đề án 1089 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019- 2025; mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; Đề án cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu.

Đ/c Trần Hữu Cường Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Trưởng BCĐ XD NTM, phát động thi đua và bế mạc Hội nghị.

Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện, Xã về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 99, kế hoạch 89, Đề án 1089 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019- 2025; mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025; Đề án cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò hoạt động của MTTQ, các đoàn thể tổ chức chính trị- xã hội từ xã đến thôn. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội; lấy kết quả thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường, cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu.

Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, viên chức, học sinh phát động các phong trào thi đua giữa các thôn với các thôn; giữa cụm dân cư với cụm dân cư, nhà nhà thi đua “ Chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu”; công tác chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường, cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu. Huy động sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM kiểu mẫu bằng chính việc thay đổi môi trường sống trong phong trào lấy nhân tố là Đảng viên, hội viên, Đoàn viên, để giúp đỡ lôi cuốn quần chúng nhân dân tham gia; đồng thời có khen thưởng, động viên kịp thời, để nhân rộng mô hình. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để người dân hiểu vai trò chủ thể của nhân dân, xây dựng NTM, chú trọng các nội dung liên quan đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhằm phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, lấy người dân, cộng đồng dân cư làm chủ thể theo phương châm ”Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. Xây dựng NTM kiểu mẫu, phải bằng việc làm thiết thực, hoạt động cụ thể, không thoả mãn, không phô trương, hình thức, lãng phí, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm với cộng đồng, tích cực hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu.

Thực hiện luật thực hành dân chủ công khai minh bạch trong việc huy động đóng góp và sử dụng nguồn lực trong xây dựng NTM kiểu mẫu; chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã nghe và tham gia phát biểu về đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2021-2025; kế hoạch 99, Kế hoạch 89, Đề án 1089 của UBND huyện. Ngay sau khi Hội nghị Đ/c Trần Hữu Cường Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã -Trưởng BCĐ XD NTM chủ trì Hội nghị; Đề nghị BCĐ xã, Ban phát triển Thôn, cùng Ban ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng Kế hoạch, lộ trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; về thực hiện Tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; Tiêu chí Thôn NTM kiểu mẫu; Thôn Thông minh gắn với thực hiện Kế hoạch chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường, cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

                                                                                  

                                                                                                      Trọng Liệu - VHXH xã 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064