XÃ HOẰNG TIẾN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng lúc: 15:52:11 14/08/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 11/8/2023, HĐND xã Hoằng Tiến tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến nhiệm kỳ 2021-2026

            Thực hiện Quyết định số 682-QĐ/HU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thái, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 689-QĐ/HU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2020- 2025; và giới thiệu để HĐND xã Hoằng Tiến bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 20201-2026. Được sự đồng ý của UBND huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Tiến.

          Về dự và chỉ đạo cấp huyện có các đồng chí Lê Khắc Hoằng - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lê Sỹ Thắng - Phó Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Hoằng Hóa.

         Về đại biểu cấp xã có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TTHĐND - UBND, các ban ngành, Chủ tịch UBMTTQ, các vị đại HĐND xã khóa XXI, Phóng viên Trung tâm VHTTTT & DL huyện, cán bộ Đài truyền thanh xã dự và đưa tin kỳ họp.

            Đ/c Trần Hữu Cường - Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
khai mạc kỳ họp

       Tại kỳ họp, HĐND xã Hoằng Tiến đã thực hiện quy trình miễn nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân xã và chức danh Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, khóa XXI  nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Nam do chuyển công tác. Tiến hành các bước bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hắc Xuân- Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến.

 

 

 

        Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến,
nhiệm kỳ 2021- 2026


     Kết quả ông Hắc Xuân Thọ được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đồng ý 21/21 đạt 100%.

3. Lãnh đạo xã Hoằng Tiến chúc mừng ông Hắc Xuân Thọ được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến.jpg

 

 

Các đồng chí lãnh đạo xã Hoằng Tiến tặng hoa chúc mừng đồng chí Hắc Xuân Thọ  được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ  2021- 2026

 

 

4. Cán bộ xã Hoằng Ngọc đến chúc mừng ông Hắc Xuân Thọ - Nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc đã được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2021 - 2026.jpg

 

 

Các đồng chí Cán bộ, Công chức xã Hoằng Ngọc đến tặng hoa chúc mừng
đồng chí Hắc Xuân Thọ - Nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc được tín nhiệm
giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2021- 2026

         Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

Đồng chí  Hắc Xuân Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến
nhiệm kỳ 2021- 2026 phát biểu nhận nhiệm vụ

        Phát biểu nhận nhiệm vụ, của đồng chí  Hắc Xuân Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến -Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến trân trọng cám ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND xã Hoằng Tiến đã tin nhiệm giao nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo xã Hoằng Tiến luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo Huyện, của xã Hoằng Tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa xã Hoằng Tiến đạt xã NTM kiểu mẫu.

     Đ/c  Trần Hữu Cường- Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã chủ tọa kỳ họp đã phát biểu bế mạc kỳ họp.

        Sau 1/2 ngày làm việc  với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Kỳ họp thứ7 HĐND xã khoá XXI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua các Nghị quyết; Nghị quyết về việc cho thôi chức vụ Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Hoằng Tiến khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026; và Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với Ông Hắc Xuân Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2020- 2025.

        Thực hiện Quyết định của BTV Huyện ủy Hoằng Hóa về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; tháng 6 năm 2019 đồng chí Lê Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Vinh ( nay là Thị trấn Bút Sơn) được BTV Huyện ủy Hoằng Hóa điều động, chỉ định tham gia BCH, BTV giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2015- 2020 và giới thiệu để HĐND xã Hoằng Tiến bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2016-2021; tại kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu đồng chí Lê Văn Nam giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại đại hội bộ xã Hoằng Tiến, lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đồng chí Lê Văn Nam được Đại hội bầu vào BCH, được BCH bầu vào BTV giữ chức Phó Bí Đảng ủy. Tại kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Lê Văn Nam giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2021- 2026. Sau hơn 4 năm công tác, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, đồng chí Lê Văn Nam đã cùng cấp ủy Đảng, Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phàn cùng Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Tiến hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao và tiển khai thực hiện tiêu chí xã NTM kiễu mẫu. Trong quá trình công tác tại xã Hoằng Tiến, đồng chí Lê Văn Nam luôn nên cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ Đảng viên; luôn giản dị, chan hòa, thắm tình đoàn kết, quan tâm lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như trong cuộc sống. "Những việc làm của đồng chí để lại ấn tượng tốt đẹp cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hoằng Tiến học tập và làm theo"!  Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Tiến ghi nhận và cảm ơn đồng chí Lê Văn Nam người đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Tiến.

        Kính chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới và thường xuyên theo dõi, giúp đỡ xã Hoằng Tiến trong thời gian tới.

        Đồng chí Hắc Xuân Thọ với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tại kỳ họp thứ 7, HĐND xã Hoằng Tiến đã tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là thách nhiệm cao đối với Đảng bộ, cử tri và nhân dân xã Hoằng Tiến. Với năng lực và kinh nghiệm  công tác tại xã Hoằng Ngọc, mong đồng chí sớm tiếp cận với công việc, tìm hiểu, nắm bắt tình hình của địa phương để cùng với Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND xã, góp phần thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hoằng Tiến lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Tiến kỳ vọng ở đồng chí, để Hoằng Tiến bứt phá vươn lên hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sớm đạt xã NTM kiểu mẫu.

        Thành công của kỳ họp có sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, Ban tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ và BTV Đảng ủy xã, sự chuẩn bị chú đáo của Thường trực HĐND, UBND xã góp phần thành công cho kỳ họp./.

 

 

                                                                                                   Trọng Liệu - VHXH xã

 

 

Các tin khác
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
259064